Gjakova
Shkronjat

Të shumta janë premtime që ka bër ministri I kulturës Kujtim Gashi për Gjakovën.Ai përpos që ka përmendur se fonde të posaqme do të ndahen për këtë komunë ka thënë se Jemi duke financuar kompleksin e tereneve sportive dhe së shpejti do të fillojë së ndërtuari Qendra Kulturore .Por theks të veqant ai ka vën në mbështetjene  festivaleve të ndryshme.

Ai ka thënë se Gjakova ka shumë objekte të trashëgimisë kulturore e edhe për ato kemi një plan.

Ministri i Kulturës Kujtim Gashi ka shtuar se po financojnë projekte që ndikojnë në zhvillimin e kulturës në këtë komunë.