Gjakova
Shkronjat

Është promovuar libri me tipare hulumtuese nga autor Fuat Pallaska.Libri I titulluar “Patundëshmëritë,kultura dhe etika.Renovimet e stokut të ndërtesave në Kosove” është I botuar në gjuhën angleze por përmban edhe një shtojcë në gjuhën shqipe ku tregon kuptimin e kësaj vepre.

Në këtë  promovim u fol edhe për veprimtarin dhe karrierën e autorit.

Perfaqësuesi I kuvendit komunal  i uroi autorit suksese te vazhdueshme.