Gjakova
Shkronjat

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU), ka shpallur KRU “Gjakova”Sh.A. me përmormancën më të mirë për vitin 2017. Ishte Drejtori ekzektiv i kësaj kompanie që në konferencën për media njoftoi për sukseset e kompanisë që ai drejton.

Ndër të tjera ai përmendi edhe projektet e realizuara deri në këtë kohë.

Falë angazhimit të stafit,  ne do vazhdojmë edhe me projekte të reja kuptohet me ndihmën e donatorëve për të cilët iu jemi mirënjohës.

Ne do kontribuojmë për të mirën e qytetarëve të vendit tonë tha ndër të tjera Drejtori Ahmeti.