Gjakova
Shkronjat

Administra Tatimore e Kosovës e kënaqur me tatimpaguesit gjakovarë