Gjakova
Shkronjat

Nxënës të klasëve të nënta të kësaj shkolle në komunën e Gjakovës, po nisin plotësimin e testit të arritshmërisë. E një proces i tillë, pas të cilit ata do të kalojnë në një nivel tjetër të arsimimit, i’u nënshtruan edhe shumë nxënës të tjerë nëpër qendra të tjera të testimit.

Testin e arritshmërisë, përveq vëzhguesve, dhe zyrtarëve nga drejtoria e arsimit, po e vëzhgonin edhe ata nga ministria e arsimit.

Testi i arritshmërisë është mbajtur nëpër të gjitha komunat e Kosovës./TV Syri Vision/