Kosova
Shkronjat

Ministra e Arsimit ka bërë publike rezultatet e Testit të Arritshmërisë për klasat e nënta, sipas të cilit arritshmëria është 61 përqind, apo 3 përqind më shumë se vitin e kaluar ku arritshmëria ishte 58 përqind.

Siç dihet, Testi i Arritshmërisë nuk ka karakter eliminues për nxënësit, por rangimi i tyre sipas rezultateve do t`u shërbejë si përparësi  për regjistrimin e tyre në shkollimin e mesëm të lartë.Menjëherë pas shpalljes së rezultateve, MAShT ka filluar shpërndarjen e tyre në Drejtoritë Komunale të Arsimit.